екипът на key-box

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

Търговията по света е достигнала нива на съвършенство. Предлага се какво ли, измислено от кого ли не….
И точно поради огромното разнообразие – да излезеш с нов продукт на пазара е повече от предизвикателство.

За да има увереност, че даден продукт ще “върви”, е нужно (поне за мен) да усетя онази топла вълна при първата среща. То е като влюбване и магията започва.

Това почувствах когато за първи път видях Кей Бокс SLOT – топла вълна :)

  • Отговарям за изграждането и контактите с дилърската и партньорската мрежа.
  • Ръководя екипа и вземам важните решения около проекта Кейбокс SLOT.
  • Разпределям задачите между членовете и следя за тяхното изпълнение.
  • Договарям условия, осигурявам ефективна комуникация с и между различните партньорски организации
  • Подготвям необходимите доклади и отчети за свършената работа, както и нелекото задължение да наблюдавам и следя движението на средствата.

 

1-Владимир Малинов, телефон: +359 884470866, Управител
http://key-box.eu

Исай Чакъров- Мениджър производство и логистика

Отговарям за организацията на доставките, транспорта, складовите наличности.

Имам богат опит в администрирането на  поръчки, доставки и логистика, който опит допринася за отличната организация при работата с клиенти.

На мен се пада отговорността да координирам и ръководя текущата дейност на фирмата.

Организирам и планирам всички доставки и  наличности.

Отговарям също, за развитието и разработките на продуктите на Кейбокс ООД.

2-Исай Чакъров- Мениджър производство и логистика, Телефон: +359 894 982304,